Mobilní rozhlas – registrace

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregi...

Místní poplatky na rok 2022

Za svoz odpadu 800,- Kč – osoba s trvalým bydlištěm v obci 800,- Kč – osoba mající v obci ve vlastnictví nemovitost Za psa 50,- Kč – za jednoho psa a každého dalšího psa Na ...