Schválený rozpočet MH na rok 2023

Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2023 počítá v příjmech od obcí s částkou 30,-Kč/obyvatele, počet obyvatel byl předem odsouhlasen. Dotace Krajského úřadu je přislíbena. Práce pověřence je vykonávána pro 32 subjektů za částku 500,-Kč měsíčně. Ostatní příjmy jsou předpokládané, vychází ze schváleného ceníku služeb. Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt výsledky hospodaření let minulých.