2017

Cena vodného v obci Otmíče je v roce 2017 je stanovena na hodnotu 52,96Kč za kubický metr. Cena je uvedena již včetně DPH.

Pro tento region stanovila tuto cenu firma VAK Beroun. Bližší informace najdete v dokumentu:

>>vodné 2017 <<

Vodovody a kanalizace Beroun