2015

Cena vodného v obci Otmíče je v roce 2015 je stanovena na hodnotu 52,21Kč za kubický metr. Cena je uvedena již včetně DPH.

Pro tento region stanovila tuto cenu firma VAK Beroun. Bližší informace najdete v dokumentu:

>> vodné 2015 <<

Vodovody a kanalizace Beroun

Vodovody a kanalizace Beroun