2014

Cena vodného v obci Otmíče je v roce 2014 je stanovena na hodnotu 44,90 Kč za kubický metr. Cena je uvedena bez DPH.

Pro tento region stanovila tuto cenu firma VAK Beroun. Bližší informace najdete v dokumentu:

>> vodné 2015 <<

Zde je uvedena cena stanovená i na rok 2014.

Vodovody a kanalizace Beroun

Vodovody a kanalizace Beroun