Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

KDY: pátek 13.1. 2023 (8:00 – 22:00) a sobota 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00) V sobotu může krajský úřad dobu hlasování podle potřeby prodloužit až o 3 hodiny, tj. do 17:00 hodin

KDE: tam, kde volič pobývá

KDO může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky: volič, který

 má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),

 kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid19,  který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a

 pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje. Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.

volič, který

 má právo volit prezidenta republiky (případně má právo hlasovat v místním referendu),

 kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu onemocnění covid19,  který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a

 pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje. Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném zařízení, které není uzavřeno, pokud voliči byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19.