Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 11.7.2023

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – místní pohostinství

Doba konání: 11. 7. 2023 od 18,00 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Schválení záměru pronájmu části budovy čp.16 Otmíče (hospoda)

4) Různé

5) Diskuse

V Otmíčích, dne 3. 7. 2023

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 7. 2023

Jméno a podpis: Diana Hrdličková