2016

Cena vodného v obci Otmíče je v roce 2016 je stanovena na hodnotu 52,44Kč za kubický metr. Cena je uvedena již včetně DPH.

Pro tento region stanovila tuto cenu firma VAK Beroun. Bližší informace najdete v dokumentu:

>>vodné 2016 <<

Vodovody a kanalizace Beroun