2015

Obecně závazná vyhláška 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Otmíče

Stažení dokumentu ve formátu PDF pokračujte ZDE.