Sběrný dvůr Hořovice – poplatný sběr odpadu

Od 1.7.2023 platí nový provozní řád „Sběrného dvoru Hořovice“, kdy už naši občané nemohou do sběrného dvora navážet odpad zdarma. Velkoobjemový a nebezpečný odpad řešíme dle potřeb mobilním svozem. Odpad můžete uložit na vlastní náklady na skládce ve Stašově či nadále na sběrném dvoře v Hořovicích za polatek dle zdejšího platného ceníku.

sberdvur@spravabytunebytu.cz