Jmenování komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků ze dne 17.10.2016

celý PDF dokument ke stažení zde

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr


Naše značka: SPU 511856/2016/37/Pro Spisová zn.: 2RP8678/2015-537203 Vyřizuje: Ing. Petr Procházka Tel: 602168867 E-mail: p.prochazka1@spucr.cz ID DS: z49per3

Obec Otmíče Diana Hrdličková č. p. 16 267 51 Otmíče

DATUM: 17. 10. 2016


Ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otmíče

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun, po dohodě s Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun (dále jen „Katastrální pracoviště Beroun“) v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

jmenuje

komisi pro zjišťování průběhu hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Otmíče v následujícím složení:

předseda: Ing. Michal Chyba – zástupce firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

členové: Ing. Štěpán Hudec – Katastrální úřad

Ing. Pavel Svoboda – zástupce firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

Ing. Petr Procházka – Státní pozemkový úřad

Diana Hrdličková – starostka obce Otmíče

 

Andrea Čápová vedoucí Pobočky Beroun Státní pozemkový úřad