Pozemkové úpravy Otmíče a Praskolesy ze dne 30.8.2016

Oznámení o ustanovení opatrovníka – obec Otmíče pro potencionální dědice týkající se komplexních pozemkových úprav

Hrdličková Marie, vlastník zapsaný na LV 76 v k.ú. Otmíče,

Křivohlavá Anna, vlastník zapsaný na LV 104 v k.ú. Otmíče,
Lhoták Josef, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče,

Lhotáková Magdaléna, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče,
Procházka Karel, vlastník zapsaný na LV 93 v k.ú. Otmíče,

Procházková Anna,
Sládek Josef,
vlastník zapsaný na LV 95 v k.ú. Otmíče, datum narození: neuveden, adresa: Praskolesy 167
Sládková Veronika
vlastník zapsaný na LV 95 v k.ú. Otmíče, datum narození: neuveden, adresa: Praskolesy 167

Sudíková Františka,
vlastník zapsaný na LV 97 v k.ú. Otmíče, datum narození: neuveden, adresa: Stašov 27

Oznámení o vyložení spisů nároků vlastníků pozemků – obec Praskolesy – lhůta pro uplatnění námitek

spu