Veřejné zasedání 6. 12. 2022 od 18,00 hodin

Program (více na úřední desce):

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu 3/22
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtová opatření
6) Rozpočet na rok 2023
7) Inventura 2022
8) Směrnice
9) Dohody o provedení práce s členy zastupitelstva
10) Různé
11) Diskuse