Svoz nebezpečného odpadu v Otmíčích v roce 2022


26. 2. 2022 od 10,00 – 10,30 hod. u pomníku

10. 9. 2022 od 10,00 – 10,30 hod. u pomníku

Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, léky a domácí chemikálie, baterie a zářivky, elektrozařízení, elektrospotřebiče a pneumatiky. Patří sem i obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Prosíme občany, aby odpad navozili až ráno v den odvozu.