Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 11. května 2015 od 18,00 hodin

 

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.19/2015 a 20/2015
  • Kontrola plnění usnesení
  • Doručená pošta
  • Rozpočtové opatření č.1
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 2. 5. 2015

 

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče