Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva 30. března 2015 od 17.30

POZVÁNKA

na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  30. března 2015 od 17.30 hodin

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Dotace ze Středočeského kraje – FROM
  • Doručená pošta
  • Různé
  • Diskuse

V Otmíčích, dne 24. 3. 2014

 

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 3. 2015