Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva obce Otmíče, konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Otmíče, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, o počtu a sídle volebních okrsků.

 

Počet okrsků:  1

 

Sídlo volebního okrsku č. 1 :      

Otmíče, budova čp. 16

 

V Otmíčích dne 16.8.2018

 

Hrdličková Diana, v.r.

Statostka obce Otmíče