Volba prezidenta – 2. kolo

Oznámení o době a místě konání

II. kola volby PREZIDENTA

 Starosta obce OTMÍČE

podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

                                                             oznamuje:

    1. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

     

    • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Otmíče čp. 16

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

 

V Otmíčích dne   13.1.2018

Diana Hrdličková, v.r.

Starosta obce Otmíče


  1. x) Uvede se odpovídající
  2. xx) Uvedou se další potřebné údaje k  nerušenému průběhu volby prezidenta České republiky (§ 34 odst. 1 písm. a).

Poznámka pod čarou nebude uvedena na konečném dokumentu, dokument se zveřejňuje na úřední desce.

Poznámka:

Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat.

oznámení o 2. kole voleb prezidenta