Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 11. 6. 2024

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – místní pohostinství


Doba konání: 11. 6. 2024 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 2/24

4) Kontrola plnění usnesení

5) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Otmíče za rok 2023

6) Závěrečný účet obce Otmíče za rok 2023 7) Účetní závěrka obce Otmíče za rok 2023

8) Rozpočtová opatření 2024

9) Pacht zemědělských pozemků

10) Nové veřejné LED osvětlení v obci

11) Různé

12) Diskuse


V Otmíčích, dne 4. 6. 2024

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče