Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 23.4.2024

Místo konání: Obec Otmíče

Otmíče čp. 16 – místní pohostinství

Doba konání: 23. 4. 2024 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu 1/24

4) Kontrola plnění usnesení

5) Rozpočtová opatření

6) Třídění odpadů

7) Různé

8) Diskuse