Dopravní omezení – výstavba chodníků a parkovacích míst Stašov

Sil.č. III/1174 bude uzavřena od vjezdu do obce Stašov až ke křiž.se sil.č. III/1173. Práce zde budou provedeny za úplné uzavírky.
Objízdná trasa je vedena z obce Stašov po sil.č. III/1173 až ke křiž. se sil.č. III11710 a po této sil.č. III/11710 až na křiž se sil.č. III/1176 a dále po této sil.č. III/1176 na křiž. se sil.č III/1177 a dále po sil.č. III/1177 na křiž. se sil.č. II/605 a po této silnici č. II/605 až do obce Bavoryně na křiž. se sil.č. II/118 a dále po sil.č. II/118 na křiž se sil.č. III/1174, která je uzavřena. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.