Schválený rozpočet MH na rok 2023

Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2023 počítá v příjmech od obcí s částkou 30,-Kč/obyvatele, počet obyvatel byl předem odsouhlasen. Dotace Krajského úřadu je přislíbena. Práce ...

Rozpočet obce Otmíče na rok 2023

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky z minulých let. Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmíče dne 6.12.2022. Zve...