Rozpočet obce Otmíče na rok 2023

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, schodek je kryt finančními prostředky z minulých let. Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Otmíče dne 6.12.2022. Zve...