Rozpočtové opatření 1/2017

 Organizace:  00509795 

Obec Otmíče  

 

Číslo změny:  1  / 2017

Dne:               11.01.2017

 

SU   AU  UZ     ORG   KA  OD  PA  SP  PO  ZJ    Změna rozpočtu

 

Navýšení rozpočtu

 

231  10  00000  0000  00  00  00  41  12  000             2,80

Dotace na výkon státní správy

 

231  10  00000  0000  00  36  39  21  31  000            47,00

Nájem – pozemky

 

 

231  10  00000  0000  00  36  34  61  19  000            49,80

Územní plánování

 

Schváleno starostkou obce dne 11. 1. 2017

 

Hrdličková Diana, v.r.