Záměr obce Otmíče prodat pozemek parc. č.st. 9

Obec Otmíče

Otmíče čp.16, 267 51 Zdice

Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Záměr obce Otmíče prodat pozemek parc. č.st. 9 , jehož součástí je budova č.p.5, která stojí na pozemku parc. č. st. 9 ,

který se nachází v obci i k.ú. Otmíče a je zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV č.10001

Dále je záměrem obce Otmíče prodat společně s výše uvedeným pozemkem parc. č. St. 9 i pozemek parc. č. 499 o výměře 299 m2 v obci k.ú. Otmíče, který vznikl reálným rozdělením pozemku parc. č. st. 10 prostřednictvím geometrického plánu č. 150-325/2016, vyhotoveným panem Václavem Heppnerem, geodetická kancelář, Nerudova 110, Hořovice ( který je vyvěšen jako příloha k tomuto záměru) , nacházejícím se v obci i k.ú. Otmíče zapsaném na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

Případní zájemci se k záměru obce prodat výše uvedené pozemky mohou vyjádřit nebo předložit své nabídky na adresu : Obecním úřadě Otmíče, Otmíče čp.16, 267 51 Zdice

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2016