Územní plán obce Otmíče – podávání změn a podnětů

Platnost územního plánu naší obce končí k 31.12.2020 a zhotovení nového ÚP trvá 2-3 roky. Zastupitelstvo obce Otmíče tedy rozhodlo pořídit nový územní plán obce. Pořizovatelem ÚP je schválen MěÚ Hořovice a zhotovitelem byla vybrána Ing. arch. Michaela Štádlerová. Dáváme tedy možnost občanům, aby své nové záměry ohledně vlastních pozemků a parcel v k.ú. Otmíče navrhli a doručili písemně, vč. zákresu dotčeného území, na OÚ Otmíče do 28. 3. 2017.

Všechny návrhy budou projednány s architektkou i pořizovatelem.

Diana Hrdličková, starostka

Otmíče - letecký pohled