Rozpočtový výhled obce Otmíče na rok 2018 a 2019

V cca roce 2018 se plánuje oprava místních komunikací. Rozpočtové příjmy a výdaje budou navýšeny podle výše této akce .

Obec bude žádat o poskytnutí dotace na tuto akci.

v tisících Kč 2018 2019
daňové příjmy 1550 1600
nedaňové příjmy 105 105
neinv.dotace 55 55
kapitálové příjmy 4,5 4,5
investiční dotace 0 0
příjmy celkem 1714,5 1764,5
běžné výdaje 1200 1215
kapitálové výdaje 266,95 301,95
financování 247,55 247,55
financování úver KB 240 240
financování jistina AVE 7,55 7,55

výdaje celkem1714,51764,5


sestaven dne 21.10.2016

Schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 9.11.2016

 

Diana Hrdličková, v.r.

starostka obce