Rozpočet obce Otmíče na rok 2017

dle odvětvového členění (paragrafů)

příjmy: par
Daňové příjmy x 1 516 700
Přijaté dotace x 55 000
Pitná voda 2310 5 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 21 810
Kom.služby a úz.rozvoj 3639 14 600
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 33 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 4 500
Činnost místní správy 6171 30 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  (úrok) 6310 200
Celkem příjmy: 1 680 810

výdaje: par
Silnice 2212 80 110
Pitná voda 2310 90 000
Ostatní záležitosti kultury 3399 20 000
Sportovní zařízení 3412 90 000
Veřejné osvětlení 3631 40 000
Územní plánování 3634 75 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 8 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 120 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 110 000
Ostatní nakládání s odpady 3729 10 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 79 150
Zastupitelstva obcí 6112 325 000
Činnost místní správy 6171 324 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 10 000
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 16 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 36 000
výdaje: 1 433 260
Financování – splátky dlouhodobého úvěru – vodovod 247 550
Celkem výdaje : 1 680 810