Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 14.2.2017

Místo konání: místnost Obecního úřadu, Otmíče čp.16

Doba konání: 14. února 2017 od 18,00 hod.

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Schválení smlouvy o pronájmu „hospody“
  • Schválení smlouvy o zhotoviteli ÚP
  • Diskuse

V Otmíčích, dne 7. 2. 2017

v.r.starostka obce Otmíče