Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 1.2.2017

 

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  1. 2. 2017 od 18,30 hodin

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Kontrola zápisu č.4/2016
 • Kontrola plnění usnesení
 • Doručená pošta
 • Rozpočtová opatření 2016 a 2017
 • Inventura 2016
 • Pronájem místního pohostinství čp.16
 • Poptávka zpracování ÚP
 • Různé
 • Diskuse

V Otmíčích, dne 21. 1. 2017

 

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 1. 2017

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková