Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 2017

zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2017

Odkaz stažení návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zde

NÁVRH ROZPOČTU

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA-ZAJIŠTĚNÍ

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
NA ROK 2017

v tis. Kč

P ř í i m y
Dotace obcí na dopravu r. 2017 4 172,6
Příspěvek na režii 63,4
Ostatní příimv 0.5
Celkem 4 236,5
Financování 6,8

 

Výdaje

§ 2221 Příspěvek obcí na dopravu r. 2017 4 172,6
§ 6409 Odměny vč. odvodů 61,7
§ 6409 Ostatní výdaje 9.0
Celkem 4 243.3

 

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovická zajišťující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí výsledku hospodaření let minulých. Dodatkem č. 18 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovická v r. 2017 se snižuje dotace obcí o cca 1,9 %. O toto snížení byla provedena úprava dotací u jednotlivých obcí, částky byly zaokrouhleny.

Příspěvek na režii zůstává ve výši roků předcházejících, v ostatních příjmech se jedná o přijaté úroky.

Rozpočet výdajů zohledňuje dodatek č. 18 smlouvy o závazku veřejné služby. Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v letech předcházejících, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (zatím neznám přesnou částku).

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech písemně do 20. 12. 2016 nebo ústně při jeho projednávání dne 21. 12. 2016.

Dotace Režie
Hořovice 1 058 625 13 640
Březová 51 035 880
Bzová 68 655 920
Cerhovice 162 800 2 110
Drozdov 132 160 1 550
Felbabka 45 750 950
Hostomice 209 275 5 460
Hředle 38 665 500
Hvozdec 44 695 530
Chaloupky 64 900 860
Jívina 36 265 790
Komárov 423 825 5 790
Libomyšl 60 550 1 550
Lochovice 165 845 2 190
Neumětely 100 565 2 540
Olešná 83 075 1 150
Osek 159 190 2 710
Pod luhy 121 665 1 420
Praskolesy 116710 1 520
Rpety 86 240 1 300
Tlustice 131 375 1 710
Újezd 73 730 930
Všeradice 77 815 1 950
Zaječov 209 385 2 790
Záluží 74 830 950
Chlustina 31 610 420
Kotopeky 53 560 960
Běštín 49 345 630
Lhotka 32 445 430
Velký Chlumec 70 850 880
Malá Víska 18 760 500
Otmíče 29 530 360
Skřipel 20 870 630
Točník 48 430 900
Vižina 19 605 960
Celkem 4 172 630 63 360