Záměr o pronájmu části budovy č.p.:16

Obec Otmíče

Otmíče čp.16, 267 51 Zdice


Oznamuje a zveřejňuje v souladu s ust. § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

záměr obce Otmíče pronajmout část budovy čp.16, která je součástí pozemku parc.č.21, prostory místního pohostinství, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV č.10001 pro katastrální území Otmíče

Případní zájemci se k záměru obce pronajmout výše uvedené prostory mohou vyjádřit nebo předložit své nabídky s doručením obecnímu úřadu nejpozději do 15,00 hod., 31.12.2016.

 

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno dne: 22. 11. 2016

ilustrace

ilustrace