Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 9.11.2016

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 9. 11. 2016 od 18,30 hodin

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.3/2016

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Návrh rozpočtu obce Otmíče na r.2017

7) Územní plán obce Otmíče

8) Výstavba „Hasičské zbrojnice“

9) Různé

10) Diskuse

 

V Otmíčích, dne 28. 10. 2016

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 10. 2016

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Vlajka obce