Zjišťování průběhu hranic ve dnech 25. a 26.10 2016

Oznámení Obec Otmíče v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Beroun, č.j. SPU 511874/2016/37/Pro ze dne 6. 10. 2016 vyhlašuje že v katastrálním území Otmíče byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. … Pokračování textu Zjišťování průběhu hranic ve dnech 25. a 26.10 2016