Pozemkové úpravy Otmíče a Praskolesy ze dne 30.8.2016

Oznámení o ustanovení opatrovníka – obec Otmíče pro potencionální dědice týkající se komplexních pozemkových úprav Hrdličková Marie, vlastník zapsaný na LV 76 v k.ú. Otmíče, Křivohlavá Anna, vlastník zapsaný na LV 104 v k.ú. Otmíče, Lhoták Josef, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče, Lhotáková Magdaléna, vlastník zapsaný na LV 89 v k.ú. Otmíče, … Pokračování textu Pozemkové úpravy Otmíče a Praskolesy ze dne 30.8.2016