Pozemkové úpravy Otmíče ze dne 28.4.2016

Pozemkové úpravy Otmíče ke stažení ve formátu PDF

týkající se těchto osob:

Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:

Ing. Jarmila Koňáková

Ing. Jana Hotárková

Bc. David Mašek

Ivana Hotárková

Ivana Švestková

Veronika Janouchová

Zdeněk Nejedlý

Tomáš Roček
mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.