Informace o počtu a sídle volebních okrsků


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm.f) zákona č. 247 /1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Otmíče, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součást je obec, a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1 : Otmíče, budova čp. 16
V Otmíčích dne 12. 7. 2022
Hrdličková Diana v.r.
Statostka obce Otmíče