Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 17. prosince 2015 od 17,30 hodin

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.23 a č.24 (mimořádné zasedání)

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Rozpočet 2016

7) Rozpočtová opatření

8) Inventarizace 2015

9) Různé

10)Diskuse

 

V Otmíčích, dne 9. 12. 2015

Diana Hrdličková starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 12. 2015

Jméno a podpis: Diana Hrdličková