Oznámení o záměru pronajmout část budovy čp. 16

pronájem hospody

Obec Otmíče, Otmíče 16

IČO: 00509795

V Otmíčích, dne 2.2.2022

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT ČÁST BUDOVY ČP.16,

která je součástí pozemku parc.č.21, prostory místního pohostinství

I.

Obec Otmíče v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronajmout část budovy OÚ čp.16, prostory místního pohostinství na parcele číslo 21, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, LV 10001, k.ú. Otmíče

Cena pronájmu 1.000,- Kč/měsíc + energie cca 4.000,-/měsíc

II.

Písemné nabídky jsou přijímány emailem: otmice@email.cz nebo osobně v úředních hodinách obce Otmíče, úterý od 17 – 18 hod., nejpozději však do 1. 3. 2022

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Zveřejněno na úřední desce dne: 3. 2. 2022

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 3. 2. 2022

Pozn. Hospoda je otevřena do 31. 3. 2022, v případě zájmu o prohlídku, můžete kontaktovat nynější nájemkyni paní Haškovou tel.731182543. Upozorňujeme, že hledáme vážné zájemce, kteří udrží současný velmi hezký stav hospody, který slouží pro širší veřejnost.