Návrh rozpočtu obce Otmíče na rok 2016

řazeno dle dle odvětvového členění (paragrafů)

příjmy: par
Daňové příjmy x 1 500 000
Přijaté dotace x 54 400
Vnitřní obchod 2141 23 600
Pitná voda 2310 5 000
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 21 810
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 33 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 4 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 200
Celkem příjmy: 1 642 510
výdaje: par
Silnice 2212 150 000
Pitná voda 2310 90 000
Ostatní záležitosti kultury 3399 25 000
Veřejné osvětlení 3631 45 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 8 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 120 000
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 110 000
Ostatní nakládání s odpady 3729 20 000
Požární ochrana – dobrovolná část 5512 144 000
Zastupitelstva obcí 6112 300 000
Činnost místní správy 6171 330 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 13 310
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 16 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 31 200
výdaje: 1 402 510
Financování – splátky dlouhodobého úvěru – vodovod 240 000
Celkem výdaje : 1 642 510
Zpracováno dne 27.11.2015
Vyvěšeno dne 30.11 2015