Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

Kde?

Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Kdy?

19. října 2015 od 18 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Schválení SOD a dodavatelů na III.etapu výstavby Hasičské zbrojnice

  4. Diskuse

.

V Otmíčích, dne 13. 10. 2015

Diana Hrdličková,v.r.

starostka obce Otmíče