Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče

 

 Místo konání: Obec Otmíče – místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 16. září 2015 od 18,30 hodin

 

Navržený program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Kontrola zápisu č.22/2015
  • Kontrola plnění usnesení
  • Doručená pošta
  • Rozpočtové opatření č.2
  • Uzavření smluv o přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje
  • Různé
  • Diskuse

 

V Otmíčích, dne 7. 9. 2015

 

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče