Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

§ 25 Provozovatel distribuční soustavy

  • (3) písmene g) Provozovatel distribuční soustavy má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů