Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise


Obecní úřad Otmíče Dne 9.9.2021 V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRm které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. První zasedání se uskuteční dne 14.9.2021 v 18,30 hodin v budově OÚ Otmíče se sídlem Otmíče č.p. 16. Účast všech členů je nutná.

K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz. Všem členům okrskové volební komise v obci Otmíče.

Diana Hrdličková v.r. Starostka obce Otmíče