Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 14.9.2021

POZVÁNKA

Místo konání: Obec Otmíče – Otmíče čp. 16 – Obecní úřad

Doba konání:  14. 9. 2021 od 18,00 hodin


Navržený program:

1)     Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)     Schválení programu

3)  Hodnocení nabídek VŘ „Oprava OÚ Otmíče¨

4)  Schválení případné Smlouvy o dílo „Oprava OÚ Otmíče“

5)   Diskuse

V Otmíčích, dne 6. 9. 2021

                                                                           Diana Hrdličková

                                                                       starostka obce Otmíče


Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 9. 2021

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis