Pozvánka na veřejné zasedání 12.5.2020

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče


Místo konání: Obec Otmíče – venku před místním pohostinstvím,
Otmíče čp. 16


Doba konání:  12. 5. 2020 od 18,00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola zápisu
  4. Kontrola plnění usnesení
  5. Doručená pošta
  6. Věcné břemeno ČEZ
  7. Různé  (info cesta)
  8. Diskuse

V Otmíčích, dne 4. 5. 2020

                                                                              Diana Hrdličková

                                                                           starostka obce Otmíče

Upozornění : členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám, včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 5. 2020

Jméno a podpis:  Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis