Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 18.2.2020

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání: 18. 2. 2020 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu

4) Kontrola plnění usnesení

5) Doručená pošta

6) Rozpočtové opatření

7) Inventura

8) Různé (info cesta)

9) Diskuse


V Otmíčích, dne 10. 2. 2020

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 2. 2020

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis