Zrušení úřední hodiny – silvestr 2020

Informace pro občany

V úterý dne 31. 12. 2019

se úřední hodina nekoná.

                                                              OÚ Otmíče

V Otmíčích dne 16.12.2019