Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 19.11.2019

Místo konání: Obec Otmíče, místní hospoda, Otmíče čp. 16

Doba konání: 19. 11. 2019 od 18,00 hodin


Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola zápisu č.5/2019

4) Kontrola plnění usnesení

5) Návrh rozpočtu obce Otmíče na rok 2020

6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Otmíče na roky 2021 – 2023

7) Rozpočtová opatření č. 9 a 10 / 2019

8) OZV obce Otmíče č. 3/2019 o místním poplatku za odpad

9) OZV obce Otmíče č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

10) Různé

11) Diskuse


V Otmíčích, dne 11. 11. 2019

Diana Hrdličková

starostka obce Otmíče

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 11. 2019

Jméno a podpis: Diana Hrdličková

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis