Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otmíče 10.9.2019

Místo konání: Obec Otmíče –místní pohostinství, Otmíče čp. 16

Doba konání:  10. 9. 2019 od 18,00 hodin

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola zápisu
  4. Kontrola plnění usnesení
  5. Doručená pošta
  6. Schválení firmy na akci „Oprava místní komunikace“
  7. Rozpočtové opatření
  8. Různé  
  9. Diskuse 

V Otmíčích, dne 2. 9. 2019

           Diana Hrdličková, starostka obce Otmíče